Skip to main content

Interview met wethouder Coen Lageveen

“Veel gemeenten kijken naar hoe we het hier aanpakken”

Op zondag 8 oktober om 16:15 uur opent wethouder Coen Lageveen de Week van de Duurzaamheid. De officiële aftrap vindt plaats tijdens het werk- en leerfestival Waterland Werkt aan de Spinnekop in Purmerend. “Een perfecte locatie, omdat gemeente Purmerend alle activiteiten die in deze week plaatsvinden, samen met lokale bedrijven, organisaties, scholen en enthousiaste inwoners aanbiedt.”

Bij een groot aantal inwoners van gemeente Purmerend met een huis met een G-, F-, E- en D- energielabel viel onlangs een briefkaart van wethouder Coen Lageveen op de mat. De wethouder nodigt de woningeigenaar persoonlijk uit om samen naar mogelijkheden te kijken om de woning te verduurzamen. Coen Lageveen: “In het kader van het Nationaal Isolatie Programma kunnen wij woningeigenaren helpen bij het verduurzamen van de woning. We bieden een gratis woningscan aan, die thuis wordt uitgevoerd. Na de scan krijgt de bewoner een rapportage die laat zien hoe het huis verder kan worden verduurzaamd en welke subsidies beschikbaar zijn. Na het besluit van de woningeigenaar pakt de gemeente alle vervolgstappen op. Inclusief het offerte traject, uitvoering van de isolatiemaatregel en het aanvragen van subsidies. Wij proberen zoveel mogelijk te ontzorgen.”

Inspiratie
Dat de persoonlijke benadering van gemeente Purmerend werkt, blijkt wel uit de bovengemiddeld hoge respons. Coen Lageveen: “Ik ben ervan overtuigd dat die aanpak ervoor zorgt dat we een groot draagvlak hebben in het verduurzamen van onze gemeente. We zien dat bijvoorbeeld ook bij ons project Proeftuin Gasvrij, waar nagenoeg alle bewoners van de wijk Overwhere-Zuid vrijwillig overstapten van het gas naar het warmtenet van de stadsverwarming.” Gevraagd naar de mate waarin het begrip duurzaamheid onder de inwoners van gemeente Purmerend leeft, zegt Coen Lageveen: “Afval scheiden, kleding in de textielcontainer, zonnepanelen op het dak, de verwarming een graadje lager: we zijn ons niet altijd bewust van het feit dat we al veel doen. Het mooie daarvan is: het scheelt ook direct in de portemonnee. Ik weet zeker dat bezoekers aan de Week van Duurzaamheid nog verder geïnspireerd raken.”

Episch centrum
De Markthal op de Koemarkt in het hart van Purmerend vormt het episch centrum van de Week van Duurzaamheid. Coen Lageveen: “We geven informatie over duurzaamheidsleningen, gasvrij maken van de Proeftuin en het Nationaal Isolatie Programma.” Coen Lageveen zelf geeft tijdens de Week van Duurzaamheid een gastles aan een groep middelbare scholieren van het Da Vinci College uit Purmerend. “Daar kijk ik enorm naar uit! Duurzaamheid is geen ver-van-mijn-bedshow. Het gaat om de toekomst van onze jeugd en daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.”

Toonaangevend
Gemeente Purmerend speelt een toonaangevende rol als het gaat om het verduurzamen van de leef- en werkomgeving in de stad. Coen Lageveen: “Gemeenten hebben vanuit het Rijk een behoorlijke opgave gekregen op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Natuurlijk vindt er tussen de gemeenten veel overleg plaats. Ik ben er best trots op dat veel gemeenten kijken naar hoe we het hier aanpakken.” Een van de meest recente ontwikkelingen is het feit dat Purmerend als een van de eerste gemeenten in Noord-Holland binnenkort in het bezit is van een Soortenmanagementplan (SMP). Coen Lageveen: “Bij verduurzaming moeten we rekening houden met beschermde diersoorten zoals vleermuizen en gierzwaluwen. Gierzwaluwen verblijven vaak onder dakpannen en vleermuizen bevinden zich vaak in een spouwmuur. Voorheen moest er dan per project onderzoek worden uitgevoerd. Met het laten vaststellen van het SMP kunnen we in één keer voor de gehele gemeente per woning een faunacheck doen. Dat scheelt maanden tijd en het voorkomt hoge kosten om woningen te isoleren. Het is een belangrijke stap in ons beleid om inwoners en bedrijven van Purmerend zo goed en zo snel mogelijk te helpen bij het verduurzamen van onze mooie gemeente.”