Skip to main content

Interview met Jaspert Verplanke

“Zoals het ooit was, zal het nooit meer zijn!”

Jaspert Verplanke is programmamanager Duurzaamheid bij gemeente Purmerend waar hij werkt aan een duurzame toekomst van de stad. Dat doet hij niet alleen met zijn ambitieuze team, maar vooral ook samen met de inwoners en ondernemers van Purmerend en Beemster. 

“Als we voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare planeet willen achterlaten, dan moeten we nu in actie komen.” Hoewel Jaspert Verplanke vanuit zijn vak als programmamanager het begrip duurzaamheid al vaak heeft moeten uitleggen, blijft hij dat met evenveel energie en enthousiasme doen. Jaspert: “Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat erom dat we de aarde zo gebruiken dat de generaties die na ons komen er ook nog een leefbare, schone en veilige plek hebben. Om dat te bereiken, hebben we met elkaar doelen bepaald en afspraken gemaakt. Daarvan zijn de meeste vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals het Klimaatakkoord.” Jaspert realiseert zich dat de meesten van ons, net als hijzelf, zijn opgegroeid in een wereld waarin de bomen tot aan de hemel groeiden. “Onze generatie heeft een enorme economische groei meegemaakt. Het kon niet op. Dachten we. Maar het kan wel op”, zegt hij.

Gezamenlijke reis
Hoewel de feiten er niet om liegen, is Jaspert opvallend positief gestemd. “Ik denk dat de meeste mensen overtuigd zijn van de noodzaak van de energietransitie. We moeten op een andere, meer bewuste manier keuzes maken. Zoals het ooit was, zal het nooit meer zijn. Tegelijkertijd zorgt deze problematiek ervoor dat we met man en macht bezig zijn het tij in positieve richting te keren. Dat is een gezamenlijke reis.” Jaspert vervolgt: “Als je het nieuws volgt, kan ik het me levendig voorstellen dat het sommige mensen wat te veel wordt. Maar ik zie ook kansen. Als je eenmaal oog krijgt voor een meer duurzame manier van leven, krijg je er steeds meer plezier in. Om dat ene jasje bij de kringloop te scoren, of door je energiekosten te besparen omdat je je huis geïsoleerd hebt. Dat heeft direct effect op je besteedbaar inkomen. Plus dat een warm huis comfortabeler aanvoelt. Als ik om me heen kijk, zie ik de meest innovatieve ideeën en initiatieven ontstaan. Dat doen we vanuit de politiek, met het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs, maar vooral: met de individuele burger. Het is een gezamenlijke inspanning en het is mooi en hoopvol om te zien hoeveel mensen opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Dat hoeft niet groots en meeslepend, maar gewoon: door afval op de juiste manier te scheiden, het huis te isoleren of door even naar de Beemster te fietsen voor lekkere streekproducten.” Gemeente Purmerend biedt een compleet pakket aan duurzame initiatieven, subsidies en regelingen zowel bestemd voor particulieren als bedrijven.

“Wil je verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen, wat het kost en wat het oplevert, dan raad ik van harte aan om contact op te nemen met gemeente Purmerend. Wij zorgen voor maatwerk en helpen je verder.” – Jaspert

Week van Duurzaamheid
Als programmamanager verbindt Jaspert de verschillende partijen in gemeente Purmerend en de regio. Jaspert besluit: “De Week van Duurzaamheid brengt ons allemaal samen en is daardoor een prachtige gelegenheid om te zien wat er op het gebied van duurzaamheid mogelijk is.”