Skip to main content

Interview met wethouder Mario Hegger 

“Duurzaamheid begint met bewustwording.”

Zondagmiddag 8 oktober om 12.00 uur barst het jaarlijkse werk- en leerfestival Waterland Werkt los. Direct aansluitend wordt de Week van Duurzaamheid officieel geopend. Wethouder Mario Hegger: “Geweldig dat de organisatoren de handen ineen hebben geslagen!”

Op zondag 8 oktober 2023 is het weer zover: dan organiseert Gemeente Purmerend samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties het jaarlijkse werk- en leerfestival Waterland Werkt. Mario Hegger, wethouder Economische Zaken en Werk & Inkomen van Gemeente Purmerend: “Waterland Werkt is het evenement voor de regio Waterland op het gebied van netwerken, leren en werken.

Het is een prachtige kans voor bedrijven om zich te presenteren aan werkzoekenden, carrièreswitchers, leerlingen en studenten. Omgekeerd kunnen bezoekers van dit evenement kennismaken met bedrijven in de regio Waterland en zich oriënteren op een opleiding of een nieuwe baan.” Dit jaar is voor het eerst de samenwerking gezocht met de Week van Duurzaamheid die van 8 tot en met 14 oktober plaatsvindt. Een logische stap wat Mario Hegger betreft. “In onze regio zijn tal van mooie bedrijven gevestigd die landelijk en soms internationaal actief zijn. Zowel tijdens Waterland Werkt als tijdens de Week van Duurzaamheid kunnen bedrijven, organisaties, scholen en inwoners zien wat er in de regio Waterland allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid.” 

Bewustwording

De foto bij het artikel is gemaakt in de Van IJsendijkstraat op industrieterrein De Koog. Mario: “De Koog is het oudste industrieterrein en Baanstee-Noord het nieuwste. Op de grens tussen die twee terreinen is de transitie naar duurzaam en circulair ondernemen heel mooi zichtbaar. We hebben de ambitie uitgesproken om hoogwaardige bedrijfspanden op hoogwaardige bedrijventerreinen te realiseren. Dan gaat het om een klimaatneutraal, circulair, klimaatbestendig en biodivers terrein, waar bedrijven samenwerken aan een minimale milieubelasting en een optimaal bedrijfseconomisch resultaat.” In Purmerend en Beemster wordt hard gewerkt aan de bewustwording van het belang van een duurzame leef- en werkomgeving. Mario Hegger: “We hebben te maken met een toenemende schaarste aan grondstoffen, ernstige milieuproblematiek en de gevolgen van klimaatverandering: daar kan niemand meer omheen. Daar is Europese wet- en regelgeving voor opgesteld. Bovendien kiezen consumenten steeds meer voor duurzaam. Kiezen voor duurzaamheid vraagt om extra investeringen in tijd en geld, dus zorgt voor extra lasten. Tegelijkertijd biedt de duurzaamheidstransitie kansen. Ondernemers kunnen elkaar helpen door kennis en ervaringen met elkaar te delen. Als je met elkaar om de tafel zit, kun je bijvoorbeeld ontdekken dat wat voor de ene partij afval is, voor een bedrijf even verderop een waardevolle grondstof kan zijn.”

Kennis delen

Gemeente Purmerend kiest ervoor bedrijven die willen verduurzamen actief te ondersteunen. Mario Hegger: “Allereerst is er veel laaghangend fruit. Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de klimaatinstallatie. Via het Duurzaam Bouwloket kunnen bedrijven bij ons terecht met al hun vragen rondom energietransitie en duurzaamheid. Onze duurzaamheidscoördinator helpt ondernemers en agrariërs bij klimaatneutraal en circulair ondernemen op zo’n manier dat dit de bedrijfsvoering kan versterken. Wij geven als gemeente bewust de voorkeur aan het delen van kennis en het ontzorgen van bedrijven. Niet aan handhaving. We hebben een scala aan mogelijkheden beschikbaar waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Neem dus vooral contact met ons op.” Mario Hegger kijkt uit naar de Week van Duurzaamheid. “Het is een week vol evenementen, waarbij iedereen kan kennismaken met duurzame initiatieven in de regio en inspiratie kan opdoen om zelf bij te kunnen dragen aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid begint met bewustwording. Want wij maken het misschien niet meer mee, maar onze kinderen en kleinkinderen wel!”