Skip to main content

Morgenland

Na het kijken van de film Morgenland (12 min.) gaan jullie aan de slag met de online les. De leerlingen leren over klimaatverandering en de energietransitie. Aan het einde van de les wordt de geleerde kennis toegepast op de eigen leefomgeving

Dit lespakket is ontwikkeld door GasTerra en Strawberry Fields.

Doelgroep: Basisschool, vmbo, havo, vwo, mbo

Vakken: Techniek, natuurkunde, maatschappijleer, biologie

Thema’s: Energietransitie, klimaatadaptatie

Bekijk de les hier: https://www.morgenlandfilm.nl/