Skip to main content

Inspiratiekaarten over klimaatadaptatie

Met de inspiratiekaarten over klimaatadaptatie kun je in de klas direct aan de slag. De thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen worden duidelijk uitgelegd. Per vak worden de relevantie van het thema, lesideeën en bronnen en actualiteiten gedeeld.

De inspiratiekaarten klimaatadaptatie zijn gemaakt door de gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, SME en ANMEC.

Doelgroep: voortgezet onderwijs

Vakken: kunst, natuurkunde, aardrijkskunde, scheikunde, wiskunde, maatschappijleer, biologie, Nederlands, Engels

Thema’s: Klimaatadaptatie, droogte, water, hitte, overstromingen, wateroverlast

Bekijk de les hier: https://anmec.nl/campagnes/campagne/inspiratiekaarten-klimaatadaptatie.html