Skip to main content

Aan de slag met afval

Aan de slag met afval is een vakoverstijgend project over zwerfafval De leerlingen ontdekken wat de oorzaken en gevolgen van zwerfafval zijn, op welke plekken in de omgeving van school veel zwerfafval ligt, hoe ze zwerfafval kunnen voorkomen en ruimen zwerfafval op. Daarnaast zorgt het project ervoor dat leerlingen zich bewust worden van het feit dat veel afval gerecycled kan worden. Door het recyclen van grondstoffen is het niet of in elk geval minder nodig om fossiele bronnen aan te boren.

Doelgroep: onderbouw vmbo, onderbouw havo, onderbouw vwoVakken: aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie, Nederlands, mentorles

Thema’s: Afval, zwerfafval, recycling

Bekijk de les hier: https://www.aandeslagmetafval.nl/lesmateriaal/vo